Miliciens PARA-COMMANDO
Events

About

Wie zijn Wij

Wij zijn een groep van oudgedienden miliciens van het regiment paracommando ABL (Armée Belge / Belgisch Leger), symphatisanten en gelijkgezinden.

Omdat de Militaire dienstplicht vroeger van kracht was, oproeping tot 1993, kon iedere dienstplichtige kiezen voor het regiment paracommando. Nadat men, medisch geschikt bevonden werd en geslaagd was voor de fysieke ingangstesten, kon men beginnen aan de loodzware opleiding paracommando.

België is het enige land ter wereld, waar de para- en commando eenheden als één eenheid wordt beschouwd. Hierdoor is/was deze opleiding één van de zwaarste militaire opleidingen ter wereld. Na een doorgedreven opleiding van 5 maanden kon de begeerde rode of groene muts behaald worden alsook het para A-brevet en commando A-brevet. De dienstplicht van een milicien paracommando was gemiddeld 3 maanden langer dan de gewone dienstplichtige soldaat en was meestal 15 maanden in plaats van 12 maanden.

Wat doen Wij

Ons missie bestaat erin de 'Awareness' aan te wakkeren bij het publiek en jongeren in deze moderne tijd. De organisatie van MPC Events streeft ernaar om zo authentiek mogelijk de geschiedenis en het leven van de soldaten miliciens paracommandos uit te beelden tijdens living evenementen.

Samen met gedreven mensen, die wel of niet dienstplichtig waren en gelijkgezinden, willen wij de SPIRIT, doorzettingsvemogen, samenhorigheidsgevoel, tucht en discipline trachten weer te geven van de soldaat milicien paracommando van toen. Hierdoor is er ook een patrimonium van historisch militair materieel nodig die gerestaureerd en verzameld dient te worden.

Alles dient tot in het kleinste detail uitgewerkt te worden om een zo'n realistisch mogelijk beeld weer te geven van het leven als milicien paracommando en dit door middel van reënactments. Naast het materiaal dienen de re-enactors te beschikken over een goede fysieke conditie omdat zij een elite soldaat gaan uitbeelden met dezelfde opdrachten als vroeger. Iedereen komt hierbij in aanmerking van zodra men de fysieke proeven heeft doorstaan en dezelfde ingesteldheid heeft.

Door buitenstaanders worden militaire re-enactments vaak als "soldaatje spelen" gezien. Maar als doelstelling heeft MPC Events als bijkomende het uitdragen, en uitbeelden van de geschiedenis van de miliciens paracommandos in alle facetten die maar mogelijk zijn.

Naast het 'Awareness' gedeelte is er een voldoende ruimte voor het avontuurlijke. Dit gebeurt onder verschillende vormen zoals adventure evenementen (Hindernissenparcours, Death-Rides, ...), kampen, herdenkingen, historical walks WOII, enz.

Er dient opgemerkt te worden dat we enkel werken in het belang van de historiek van de Belgische soldaat milicien paracommando anno 1952 - 1993.

Wat we NIET zijn is een vriendenkring van paracommandos in de zuiverste vorm van het woord. Er kunnen vriendschappen onstaan maar de focus ligt op de juiste ingesteldheid en gelijkgezindheid, dus alle neuzen in dezelfde richting, namelijk het uitbeelden van de historiek van het leven van de toenmalige soldaat milicien paracommando. Hierdoor is iedereen WELKOM die zich voor deze doel wilt inzetten, men hoeft hiervoor geen milicien of paracommando geweest te zijn. Het kader, meestal gewezen miliciens paracommandos, zal iedereen in het begin begeleiden en alles steeds in goede banen leiden om zo het doel te kunnen nastreven en er voor te zorgen dat de juiste Spirit aan de dag wordt gelegd.

We hopen dat de bovenstaande informatie u meer inzicht heeft gegeven in de re-enactment vereniging MPC Events. U zult gemerkt hebben dat we best wel wat eisen stellen aan onze leden, dit is natuurlijk niet zonder doel. Historische correctheid, veiligheid, inzet, samenhorigheid en een ontspannen sfeer is een must.

Wij behoren tot de vzw Miliciens Para-Commando Events (MPC Events).


Naar boven