Miliciens PARA-COMMANDO
Events

Reënactment

Doel

Het naspelen van, of levend museum genoemd. Het op een zo’n realistisch mogelijke manier uitbeelden van het leven van een toenmalig soldaat milicien paracommando anno 1952 - 1993.

Voorwaarden

Elke reenactor moet over een goede fysieke conditie beshikken en het huishoudelijke reglement van onze vereniging zonder aarzelen naleven. Aangezien we de elite soldaat van het Belgisch leger uitbeelden moet de kledij perfect in orde. Voor de ancien paracommando’s gelden dezelfde regels. Alle wettelijke reglementen ivm de wapenwet en militaire klederdracht zullen toegepast worden. Bij het schending van één van deze wetten wordt de reenactor op staande voet uit onze vereniging geweerd. Iedereen mag reenactor zijn zolang men aan alle voorwaarden voldoet zoals beschreven in het huishoudelijke reglement. Men hoeft geen ancien paracommando geweest te zijn. Wel moet men behoren tot category A of categorie B. De voorwaarden van deze categorieen staan beschreven in de statuten en huishoudelijke reglement van de vzw.

Elk jaar zullen er fysieke testen zijn voor alle reenactors. Deze testen zullen gelden als de vroeger gevechttesten en zal ook als reënactment doorgaan. De leeftijd van de reenactor speelt geen rol. De testen worden aangepast naargelang de leeftijd van de persoon. Er zal beroep gedaan worden op de jeugd om de kandidaat milicien paracommandos uit te beelden. Ook deze kandidaten dienen fysiek in orde te zijn.

Trainingschema’s worden door onze vereniging voorzien.

Kledij

Elk reenactor wordt voorzien van het gepaste en historisch juiste kledij. Deze kledij wordt door de vereniging aangeboden en is betalend. In uitzonderlijke gevallen wordt deze kledij uitgeleend door onze vereniging.

Het liefst zien we het gebruik van originele uitrusting. Helaas wordt het steeds moeilijker om hieraan te voldoen. Hierom is gebruik van goede replica's toegestaan. Ook binnen de categorie "replica's" dient de nodige terughoudendheid in acht te worden genomen. Ook hier geldt weer, laat u door MPC Events leden informeren als u iets wilt aanschaffen.

Geweren

Onze vereniging past de wapenwet strikt toe en werkt alleen met de-mil wapens en replica’s.

MPC Events beschikt over een aantal vereningswapens. Er zijn twee caterogirien nl. demil authentieke wapens en airsoft replicas. Deze wapens worden uitgeleend aan de leden die geen eigen wapen bezitten. Wel wordt verwacht dat u t.z.t. tot de aanschaf van een "airsoft" replica wapen zal overgaan. Alleen wapens die binnen het tijdbeeld van onze uitbeelding vallen zijn toegestaan. Als u besluit tot de aanschaf van een "airsoft" replica over te gaan zal dit volgens een strikt protocol verlopen. Het bestuur heeft hierin een leidende rol.

Voorbeelden

Enkele sfeerbeelden vindt u hier : Gallerij

Historical Walk,   In the Footsteps Of the 82nd Airborne,   Tribute aan Red and Black Dragon,   Aanval Toeristen Toren

Naar boven